Whistleblower –  Kun epäilet väärinkäytöstä tai sinulla on tietoa siitä

Mikä on Whistleblower?

Paljastusilmoitukseksi kutsutaan sitä, kun henkilö ilmoittaa väärinkäytöksestä liiketoiminnassa. Tämän järjestelmän kautta voidaan ilmoittaa epäillyistä vakavista työhön liittyvistä väärinkäytöksistä. Huomaa, että tämä ei koske yksittäisiä tapauksia, vaan vakavia sääntöjenvastaisuuksia, jotka ovat yleisen edun mukaisia.

Mistä asioista voin ilmoittaa Whistlebloweriin?

Talousrikokset kuten lahjonta, varkaudet, petokset ja väärennökset, kirjanpitorikokset ja muut kirjanpito- ja verolainsäädännön rikkomukset.

Muut vakavat Hakon elintärkeitä etuja tai yksilöiden elämään ja terveyteen vaikuttavat väärinkäytökset kuten vakavat ympäristörikokset, suuret puutteet työpaikan turvallisuudessa, sekä erittäin vakavat syrjinnän ja häirinnän muodot.

Kuka voi ilmoittaa Whistlebloweriin liittyen Hako Ground & Gardeniin?

Hako Ground & Gardenin työntekijöiden lisäksi myös muita kuuluu Whistleblower-lain suojan piiriin. Kyseessä voivat olla työnhakijat, harjoittelijat, konsultit tai muut, jotka ovat saaneet tietoa Hako Ground & Gardenista työhön liittyvässä yhteyksissä.

MUUTA

  • Palvelu on ulkopuolisen puolueettoman tahon kautta.
  • Whistleblower-ilmoitus ei voi koskaan vaikuttaa ilmiantajaan henkilökohtaisesti.
  • Ilmoituksen voi tehdä joko englanniksi tai saksaksi.
  • Ilmoittaja voi halutessaan olla anonyymi.

Kuinka ilmoitan Whistlebloweriin?

Yhteyshenkilö on
Dr Christoph Schork, advokat. lakimies
Heuking Kühn Lüer Wojtek
Hd. Dr Christoph Schork
Magnusstraße 13, D-50672 Köln

 

Whistleblowerin käytäntö englanniksi